Welkom op de site van Inzicht.

Inzicht is het prenataal screeningscentrum voor Almelo en omgeving.

Het centrum is in 2008 voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen vier verloskundigen praktijken binnen de regio Almelo en de gynaecologen verbonden aan het ZGT, locatie Almelo.
Sinds januari 2009 zijn we gevestigd in de zorgboulevard, gesitueerd aan de voorzijde van het ziekenhuis ZGT, locatie Almelo.

De verloskundigen praktijken die deelnemen aan dit samenwerkingsverband zijn:

In ons centrum kunt u terecht voor vele soorten zwangerschapsecho´s.
U bent van harte welkom voor termijnbepalingen, combinatietesten en 20-weken echo's. Daarnaast worden er ook groeiecho´s, liggingsecho´s en echo´s placentalocalisatie in ons centrum uitgevoerd.

Momenteel is het zo dat uw gynaecoloog of verloskundige u aan het begin van de zwangerschap wijst op de mogelijkheden van screening in de zwangerschap. In een zogeheten counselingsgesprek zal uw verloskundige of gynaecoloog u uitgebreid informeren.

Op deze website geven we u graag aanvullende informatie over de verschillende screeningsecho's die wij in onze praktijk verrichten.

Wij hopen dat de echo voor u een plezierige eerste ervaring is met uw kindje.

Wie zijn wij?
Er bestaat een samenwerkingsverband tussen de verloskundige zorgverleners uit de regio Almelo en de gynaecologen van het ZGT te Almelo. Onze missie is, om met elkaar, de zwangere vrouw kwalitatief goede zorg te bieden. Dit door haar optimaal te begeleiden in de zwangerschap, rondom de geboorte en in de periode na de geboorte.

Vanuit dit samenwerkingsverband hebben een aantal verloskundigen praktijken samen met de gynaecologen van het ZGT Almelo het screenings centrum Inzicht, opgezet.
Dit om de zorg in de prenatale (voor de geboorte) fase voor de zwangere, haar partner en haar ongeboren kind kwalitatief zo hoogwaardig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Ons team bestaat uit 6 gekwalificeerde echoscopisten en 2 parttime-praktijkassistentes.

Als echocentrum willen wij een bijdrage leveren aan het opleiden van echoscopisten en zodoende zijn er regelmatig stagiaires aanwezig. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit natuurlijk aangeven.

Elke vrijdag is er een multidisciplinair overleg. In dit overleg worden belangrijke bevindingen besproken. Deze worden dan, indien noodzakelijk, aan de zwangere en haar verwijzer teruggerapporteerd.  Er is laagdrempelig overleg met de prenatale diagnostiek van het  Universitair Medische Centrum St. Radboud te Nijmegen en het Medsich Spectrum Twente te Enschede.
Vanwege het aanzienlijke aanbod van 2500 echoscopische verrichtingen per jaar kunnen wij genieten van een groeiende expertise.


Waar staan wij voor?
Zwangerschap en geboorte zijn unieke gebeurtenissen in het leven. Dit betekent voor ons, dat met respect voor de zwangere vrouw, haar partner en haar ongeboren kind, optimale prenatale screening in een veilige omgeving wordt geleverd.

Voor ons staat kwaliteit van de zorg voorop!

Wij zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

Ook staan wij ingeschreven in het echoregister bij de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland.

Met alle zorgverzekeraars in Nederland hebben wij een contract. Alle zwangerschapsecho's uitgevoerd in ons centrum worden door de zorgverzekeraars vergoed. De enige uitzondering hierop vormt de combinatietest; deze wordt veelal niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Uiteraard werken we heel nauw samen met  de eerder genoemde verloskundigen praktijken. Onder links treft u deze verloskundigen praktijken aan.

Ook met de tweede lijn, het ziekenhuis, onderhouden wij nauwe contacten. Wij werken samen met de gynaecologen in het ZGT, locatie Almelo.

Mocht u desondanks niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan hopen wij dat u dat ons persoonlijk wilt melden. Wij volgen de klachtenprocedure van de KNOV.

 

 

 
     
 
 
Klachtenregeling Betalingsvoorwaarden Follow up-formulier
 
 
design: Q-Websites